Ovršno pravo

 
 
 


Ovršno pravo

 • zastupanje u ovršnim postupcima na pokretninama, nekretninama i novčanim sredstvima pred tijelima ovršnog postupka (sudovima, javnim bilježnicima i pred Financijskom agencijom)
 • zastupanje u ovršnim postupcima temeljem Europskog ovršnog naslova
 • pravno savjetovanje pri provođenju postupka osiguranja novčanih i nenovčanih tražbina
 • provjera imovine protustranke u cilju pokretanja postupka prisilne naplate
 • zastupanje u postupcima osiguranja tražbine privremenim i prethodnim mjerama
 • pokretanje ovršnih postupaka na temelju vjerodostojnih ili ovršnih isprava
 • zastupanje klijenata pred javnim bilježnicima i sudovima
 • provedbe izvansudskih ovrha
 • sklapanja sudskih ili izvansudskih nagodbi

ODSS tim zastupa inozemne i domaće klijente u ovršnim postupcima te u postupcima osiguranja i naplate tražbine. Naše društvo pruža pravnu podršku klijentima prije pokretanja ovršnih postupaka te im uvijek stoji na usluzi, rješavajući njihovu kompleksnu pravnu problematiku.
Postupci naplate potraživanja čine veliki segment našeg poslovanja, s posebnim naglaskom na provođenje ovršnih postupaka na nekretninama te ovršnih postupaka na novčanim sredstvima te smo u tu svrhu oformili poseban tim koji je specijaliziran upravo za područje ovršnog prava. Navedenim postupcima naplate potraživanja pristupamo sustavno i pravovremeno te požurujemo postupanje nadležnih tijela u istima, a sve radi pružanja pravne zaštite koja našim klijentima pripada.

 
 
 
 

 •  

  Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: