Stečaj i predstečaj, stečaj potrošača, likvidacija

 
 
 


Stečaj i predstečaj, stečaj potrošača, likvidacija

  • prijava tražbina u stečajnom i predstečajnom postupku
  • zastupanje pred tijelima stečajnog i predstečajnog postupka
  • savjetovanje pri izradi stečajnog plana
  • pravna podrška i savjetovanje u postupku likvidacije

Naše odvjetničko društvo sastavlja prijave tražbina te zastupa klijente u postupcima pred tijelima stečajnog i predstečajnog postupka, kao i u parničnim postupcima radi utvrđivanja i osporavanja tražbina stečajnih vjerovnika. Osobitu pažnju pridajemo kontinuiranom i svakodnevnom praćenju objava na e-oglasnim pločama sudova koji se odnose na naše klijente, svjesni da o pridržavanju rokova ovisi zaštita njihovih prava i interesa. Također, članovi našeg tima savjetuju klijente pri izradi stečajnog plana, kao i pri pokretanju i provođenju likvidacijskog postupka trgovačkih društava.

 
 
 
 

  •  

    Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: