Bankarsko pravo i tržište kapitala

 
 
 


Bankarsko pravo i tržište kapitala

 • izrada dokumentacije u svezi bankarskih i financijskih transakcija, instrumenata osiguranja, vrijednosnih papira, zajmova i ostalih financijskih proizvoda
 • osiguranje tražbina
 • pravni due diligence kreditnih institucija
 • pravni due diligence korisnika kredita
 • izrada dokumentacije u svezi bankarskih i financijskih transakcija, instrumenata osiguranja, vrijednosnih papira, zajmova i ostalih financijskih proizvoda
 • financiranje imovine (asset finance)
 • strukturirano financiranje (structured finance)
 • trgovanje vrijednosnim papirima
 • investicijski fondovi
 • davanje pravnih mišljenja iz područja bankarstva

Naše odvjetničko društvo savjetuje klijente vezano uz pravnu regulativu svojstvenu za tržište kapitala te izrađuje stručna pravna mišljenja iz područja djelatnosti financijskih i kreditnih institucija.

 
 
 
 

 •  

  Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: