Statusna prava stranaca u Europskoj uniji

 
 
 


Statusna prava stranaca u Europskoj uniji

  • priprema dokumentacije potrebne za podnošenje zahtjeva za stjecanjem statusa pred tijelima Republike Hrvatske
  • zastupanje u upravnim postupcima
  • ishođenje dozvola za boravak i rad, privremeni boravak, stalni boravak, postupci spajanja obitelji
  • pitanja vezana za državljanstvo Republike Hrvatske

Naše odvjetničko društvo posebnu pozornost pridaje reguliranju statusa stranaca u Republici Hrvatskoj, a u skladu sa zakonskom regulativom koja se odnosi na to područje. Angažman ODSS tima sastoji se od pripreme sve potrebne dokumentacije i pravnog zastupanja klijenata u upravnim postupcima pred nadležnim tijelima radi ishođenja radnih dozvola i dozvola privremenog i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj te hrvatskog državljanstva.

 
 
 
 

  •  

    Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: