Rješavanje sporova i arbitraža

 
 
 


Rješavanje sporova i arbitraža

  • zastupanje u sudskim parničnim postupcima - radni sporovi, obiteljski sporovi, sporovi radi naknade štete, nasljednopravni i stvarnopravni sporovi, parnični postupci koji se vode po prigovoru protiv platnog naloga
  • zastupanje u arbitražnim postupcima
  • sastav arbitražnih ugovora i arbitražnih klauzula
  • zastupanje u postupcima mirenja te postupcima sklapanja izvansudske nagodbe

Naše odvjetničko društvo ima veliko iskustvo u sudskim i arbitražnim postupcima te svojim klijentima pruža profesionalno vodstvo kroz postupak - od pripreme postupka te postavljanja strategije pa do pravomoćnosti odluke te potom i u postupcima po izvanrednim pravnim lijekovima. Svjesni smo da je iz perspektive klijenata sudski postupak izrazito kompliciran, dugotrajan i neizvjestan zbog neujednačenosti sudske prakse. Upravo zbog navedenog, ODSS tim pravovremeno i stručno obavještava svoje klijente o tijeku postupka, stavljajući na raspolaganje sve relevantne informacije potrebne radi donošenja odluke, uz istodobno pružanje savjeta o najboljem načinu zaštite prava i interesa Klijenta.
Osim zastupanja u redovitim sudskim parničnim postupcima, osobito iskustvo stekli smo u zastupanju klijenta pred stalnim arbitražnim sudovima, pa tako i arbitražnim postupcima s međunarodnim obilježjem.

 
 
 
 

  •  

    Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: