Trgovačko pravo i pravo društava

 
 
 


Trgovačko pravo i pravo društava

 • osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
 • sastav i analiza svih vrsta ugovora
 • zastupanje u pregovorima kod sklapanja pravnih poslova
 • savjetovanja pri sklapanju pravnih poslova
 • ugovori o zajedničkom ulaganju (joint venture)
 • ugovori o suradnji
 • savjetovanje i sastav dokumenata u postupcima provođenja statusnih promjena u trgovačkim društvima
 • pravno savjetovanje u svezi složenih postupaka statusnih promjena u trgovačkim društvima i njihovo provođenje (spajanje, pripajanje, preoblikovanje, preuzimanje, squeeze out i dr. )
 • pravni due diligence trgovačkih društava
 • zastupanje klijenata iz područja trgovačkog prava pred sudovima i drugim nadležnim tijelima
 • pravno savjetovanje društva, uprave, nadzornog odbora te članova društva po pitanju njihove građanskopravne te kaznene odgovornosti
 • pravno savjetovanje u području naftne i plinske industrije, ali i obnovljivih izvora energije
 • zastupanje pred regulatornim tijelima Republike Hrvatske (AZTN, HANFA, HAKOM, HERA, itd.).
 • porezno savjetovanje
 • pružanje kompletne pravne potpore poduzetnicima/investitorima u njihovom poslovanju i realizaciji njihovih investicija

ODSS tim pruža klijentima pravne usluge i savjete te zastupanje u području prava trgovačkih društava, a koje se temelji na višegodišnjem iskustvu te cjelovitom pristupu u zaštiti interesa domaćih i stranih trgovačkih društava, kako u lokalnom tako i u međunarodnom okruženju. ODSS tim pruža i pravne savjete vezane uz prikaz i tumačenje važećih poreznih propisa (PDV, porez na dobit, porez na dohodak, oporezivanje nekretnina i sl.) kao i usluge zastupanja pred nadležnim poreznim tijelima.

 
 
 
 

 •  

  Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: